Mobirise

Thiết kế ấn phẩm

Thiết kế tờ rơi, banner, card visit, ...

Bảng giá thiết kế

Tên dịch vụ Giá chỉ từ
Thiết kế logo 350 000 đ
Thiết kế bao bì 700 000 đ
Thiết kế Lịch 1 600 000 đ
Thiết kế profile 500 000 đ
Thiết kế catalogue 200 000 đ
Thiết kế brochure 300 000 đ
Thiết kế Card 450 000 đ
Thiết kế menu 500 000 đ
Thiết kế banner tĩnh, động 400 000 đ
Thiết kế Infographic 700 000 đ
Thiết kế Poster 800 000 đ
Thiết kế Standee 700 000 đ
Thiết kế Áo độc quyền 1 300 000 đ
Thiết kế tờ rơi 500 000 đ
Khác Liên hệ
Hiển thị mục (được lọc từ mục)

© Copyright 2020 bacuong.site. All Rights Reserved.