portfolio web templates

Tuyển dụng

Do nhu cầu khách hàng tăng cao, chúng tôi thông báo tuyển dụng thêm vị trí  Lập trình Front End.

Mức lương: Up to 1000 USD

Yêu cầu: Tốt nghiệp đại học trở lên, hiểu sâu sắc về trình duyệt, có kỹ năng chuyên sâu về Javascript thuần, tạo hiệu ứng với CSS không cần JS, có kiến thức về reactjs, Vuejs, ... là một lợi thế.

Ứng tuyển

Nộp đơn xin việc, CV qua email:
nguyenbacuong0209@gmail.com

© Copyright 2020 bacuong.site. All Rights Reserved.