Thiết kế video

Để có 1 video chuyên nghiệp, các công ty, doanh nghiệp, cá nhân bỏ ra hàng triệu thậm chí hàng trăm triệu.

Nhưng nếu chúng ta cần 1 video đủ dùng và chưa cần đến một video chuyên nghiệp và đắt đỏ như vậy. Chúng tôi sẽ giúp bạn!

Bảng giá thiết kế Video

Tên dịch vụ Giá chỉ từ
Video Intro, Outtro 2D 400 000 đ
Video Intro, Outtro 3D 900 000 đ
Cắt ghép, chỉnh sửa, lồng nhạc Video 900 000 đ
Quảng cáo sản phẩm 2 000 000 đ
Video Animation 1 400 000 đ
Video Graphy 1 400 000 đ
Hiển thị mục (được lọc từ mục

© Copyright 2020 bacuong.site. All Rights Reserved.